Retourneren


1. Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt Kerkhof Laren schriftelijk (via e-mail of brief) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met Kerkhof Laren ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Kerkhof Laren te melden.

2. Indien u Kerkhof Laren vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan ons terugsturen. Kerkhof zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat men het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Kerkhof niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Kerkhof zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

3. Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1 (zie algemene voorwaarden) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Kerkhof te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Kerkhof. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 (zie algemene voorwaarden) is op dit artikellid van toepassing.